-->

పద్య కవిత్వం #PadyaKavithvam

 ఈ ప్లే లిస్ట్ లో నేను రూపొందించిన తెలుగు సాంప్రదాయ  చెందిన ఎన్నో ప్రసిద్ధ పద్యాలు ఉన్నాయి . ఆస్వాదించండి . నా youtube channel ను సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి . వీడియోను లైక్ చెయ్యండి కామెంట్ ద్వారా మీ ప్రోత్సాహాన్ని అందించండి. మిత్రులకు షేర్ చేసి తెలుగు పద్య కవిత్వ మాధుర్యాన్ని మీ మిత్రులకూ పంచండి.
~ మీ పృథ్వీ రాజ్    


No comments:

Post a Comment