-->

Thursday, September 30, 2021

మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి కథ "గోరంత గొప్ప"

మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి "గోరంత గొప్ప" కథ

"గోరంత గొప్ప" కథలోని పాత్రలు:

ప్రధాన పాత్రలు:

రామాంజయ్య: మిఠాయి కొట్టు ఆసామి,

రంగయ్య: రామాంజయ్య కొడుకు,

వెంకటప్పయ్య: హెడ్ కానిస్టేబుల్ ,

ఇస్మాయిల్: దూదేకుల సాయిబు

ముసలయ్య: కాపు కుర్రాడు,


"తెలుగులో ఆధునిక కథా సాహిత్యం కళ్ళు విప్పుకుంటున్న తొలిదశలో స్త్రీని బహుమతిగా బహు రూపిణిగా హృదయ వత్తిగా వెల్లడి గా చిత్రించిన రచయితలు ముగ్గురున్నారు చలం శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి కేంద్రం స్త్రీ స్త్రీ తిరగబడటం తిరిగి పడటానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే జ్వాలా ఆమెనూ ఆవిష్కరించిన మాత్రం ఈ రచయితల మార్గాలు శైలు వేరు శ్రీ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి అని పేర్కొన్నారు

 మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి కథల్లో కులానికి గాక గుణానికి ప్రాధాన్యం కనిపిస్తుంది అంత గొప్ప కథలు రంగయ్య కి సుబ్బయ్య ఇందుకు ఉదాహరణ అని ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ పేర్కొంటారు చూద్దాం గీత నామంలో ఉండే మిఠాయి కొట్టు ఆసామి రామాంజనేయ ఎప్పుడు నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉండేవాడు దేవుని పైనే కాదు మనుషుల పైన కూడా భక్తి తొక్కుడు లడ్డు కు ప్రసిద్ధి రంగనాయక స్వామి భక్తుడు బసవన్న కూడా బసవన్న ను కూడా చక్కగా పోషించేవాడు అన్నయ్య అక్క అనే పిలుపు తో అందరినీ కలుపుకుపోయే తత్వం రామాంజనేయ కొడుకు రంగ ఇది

 కూరగాయలు అమ్ముకునే వారి నుంచి గంప కు కాడికి ఒక కూరగాయలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టి డిమాండ్ చేసే స్థాయికి వాళ్ళు అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చేసుకునే స్థాయికి పోలీసులు వచ్చారని తెలుసుకుని బుద్ధి చెప్తాడు రంగయ్య రంగయ్య చేసిన పనికి తండ్రికి తన తండ్రికి తెలిసి అంతా ఆ రంగనాయకస్వామి చూసుకుంటాడు నువ్వు ఎందుకు ఇస్తాడు దెబ్బలు తిన్న హెడ్ అహం దెబ్బతిన్న పోలీసులు వసూళ్లకు బంధాలకు అడ్డొచ్చే ఎలాగైనా జైల్లో అనుకుని కోసం చూస్తుంటారు రంగయ్య రంగనాయక స్వామి ఆలయానికి కూతురుగా ఓరోజు పోలీసులు ఏర్పాటు చేసుకున్న పథకం ప్రకారం ఒక ఆడ మనిషిని

 సహకారంతో పిల్ల చేతులకు ఉండే ఒత్తులు దొంగిలించాడని కదలి ఆరు మాసాలు శిక్షిస్తారు శిక్షించినా అనంతరం ఇంటికి వెళ్లకుండా నేరుగా రంగనాథ స్వామి గుడి రంగయ్య రామాంజనేయ రామాంజనేయ గుడికెళ్ళి ఊర్లో మొన్న చూపించుకో లేనని బస్సుతో పాటు తనకి సంధ్య ఉండే సంజు పూట ఎంత పడే మన్నాడు ఎంత పడింది అని చెబుతాడు ఇలాకా వారు పోలీసులు మరలా ఏదో కేసు రంగయ్య తన వేసి మళ్లీ జైలుకు పంపించారు ఇలా పదే పదే జరిగింది 30 ఏళ్లకే 60 ఏళ్ల వాడిగా రంగయ్య


 మల్లాది గారి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారిది కథ వ్రాసే శైలి కాదు కథ చెప్పే శైలి ఇంకొక ఇంకొక లాగ చెప్పాలంటే ఆయన కథ వినిపించే కదా రాజశేఖర్ కథ కాదు ఆయన కబుర్లు చెప్పిన తేలిగ్గా కధ చెబుతారు శాస్త్రి గారు ఒక్కసారి తాను చెప్పదలుచుకున్న కథనంతా చెప్పకపోవచ్చు ఒకసారి దూరంగా చెప్పవచ్చు ఆయన తన శ్రోతలను తనతో పాటు పూర్వీకుడు గా పాలుపంచుకోవాలని ఆశిస్తాడు ఆయన నిత్యం మానవత్వం కోరుకునే మనిషి కులమతాలకు మించిన మానవ హృదయ స్పందనం జీవన వాస్తవాలను ఒడిదుడుకులను రాకుండా రాకుండా నడవడిక గలిగే నడవడి ఈయన కోరుకుంటాడు

 ఈ కథలో ప్రత్యేకించి పనిగట్టుకుని ఏదో ఒక సందేశాన్ని చెప్పాలని కథకులు ప్రయత్నించలేదు జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల కొరకు సమస్యల మలుపులకు బలి అయ్యే వారెందరో మంచితనం గల రంగయ్య జీవితాన్ని పోలీసులు బలి ఉంటారు మునిగిపోతాడు తండ్రి సాఫీగా సాగే జీవితాల్లో కల్లోలాన్ని సృష్టించిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటప్పయ్య పాపఫలం అని గ్రహించి తన బిడ్డను మంచి మనసేనా రామాంజి చేతుల్లో పెట్టి తనకు పోతానని సిద్ధపడతాడు

No comments:

Post a Comment