-->

Friday, July 3, 2020

ఏ ఎం ఏ ఎల్ కళాశాల నుండి నాకు రావాల్సిన బకాయిలు

   

డాక్టర్ తలతోటి పృథ్వీ రాజ్ అనే ప్రొఫెసర్ అయిన నా పట్ల ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు వేధింపులు , బెదిరింపులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఎన్నో సాక్ష్యాలు.... 
అ ) ఆర్ధిక వేధింపులు:  
ఆ) మానసిక వేధింపులు , బెదిరింపులు:

అ ) ఆర్ధిక వేధింపులు: 

1) సి ఏ.ఎస్. వేధింపు:
  నాకు రావాల్సిన సి ఏ.ఎస్. (కెరీర్ అడ్వాన్స్ మెంట్ స్కీమ్ ) ఎరియర్స్ ఇవ్వడంలో నా సర్వీస్ రిజిస్టర్ లో తప్పు రాసి , వేధించి,  వేధించి అందరికీ యిచ్చిన 60 రోజుల తర్వాతా  ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు ఇచ్చారు. 
సాక్ష్యాలు: 
1)  ఉద్దేశపూర్వకంగా నా ఎస్ ఆర్ లో తప్పు రాసి నన్ను తప్పించినట్లు రుజువుచేసే ఆధారం
2) ఆ తోటివారికి ఇచ్చిన తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ మారాయని సాకు చెప్పే వారివద్దే ఉంచుకున్నట్లు డాక్యుమెంట్స్ 
3) నా కెరీర్ అడ్వాన్స్ మెంట్ స్కీమ్ ఎరియర్ వేధింపుల గూర్చి అధికారులకు సమర్పించిన వినతి పత్రాలు. 
4) చివరిగా అందరికీ యిచ్చిన ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఇచ్చారో రుజువుచేసే పత్రాలు.  నావి - ముందువారివి.  
5)  సి ఏ.ఎస్. (కెరీర్ అడ్వాన్స్ మెంట్ స్కీమ్ ) ఎరియర్స్ గూర్చి జిల్లా కలెక్టర్ కు స్పందనలో ఫిర్యాదు చేసెనని అందరి సమక్షంలో  ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు నన్ను బెదిరించినట్లు సాక్ష్యం.  

2) మెడికల్ లీవ్ వేధింపు :
ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు తనకు రోకు( అత్యంత ఇష్టం)న్నవారికి మెడికల్ లీవ్ ఇస్తానని మెడికల్ లీవుపై నేను సెలవు పెట్టి జేరిన తర్వాతకూడా నా సెలవులు మంజూరు చెయ్యకుండా, మొదట నేను 15 రోజులకే బిల్లుపెట్టించి విఫలమై , తర్వాత 8 రోజులు మినహాయించి బిల్లు పెట్టారు . ఆతర్వాత తనమీదకి వస్తుందని జెన్యూనిటీ సెర్టిఫికెట్ కు రిఫర్ చేశారు. అది ఇచ్చిన నెలలు గడుస్తున్నా బిల్లు కానివ్వకుండా ఆపారు 
సాక్ష్యాలు:
1) తనకు రోకు( అత్యంత ఇష్టం)న్నవారికి మెడికల్ లీవ్ ఇస్తానని కరెస్పాండెంట్ చెప్పుకొచ్చిన వీడియో.  
2) డాక్యుమెంట్ ఆధారాలు   15 రోజులకే బిల్లుపెట్టించి విఫలమైనట్టు రుజువుచేసే డాక్యుమెంట్ 
3) ప్రిన్సిపాల్ తో  మెడికల్ లీవ్ వేధింపు సాక్ష్యం ఆడియో కాల్ 
4)  జెన్యూనిటీకీ రిఫర్ చేసిన డాక్యుమెంట్ 
5) డాక్టర్లు పరిశీలించి ఇచ్చిన జెన్యూనిటీ సర్టిఫికెట్. 
6) జెన్యూనిటీ ఇచ్చినా కరెస్పాండెంట్ చెల్లించకుండా నన్ను వేధిస్తుండగా అధికారులకు నేను పెట్టిన అర్జీలు   
7) ఎస్సి కమీషన్ నుంచి వచ్చిన స్పందన పత్రాలు 

3) సరెండర్ పీరియడ్ జీతాల వేధింపు :
నిజంగా నేను సరెండర్ చేయాల్సిన  ఘోరమైన తప్పే చేసేననుకో యాజమాన్యం ఏమి చెయ్యాలి? మొదటిగా కమీషనర్ అనుమతి తీసుకోవాలి. కమీషనర్ అనుమతిచ్చాక నన్ను సరెండర్ చెయ్యాలి. కానీ వీరు ఏమి చేశారు . నన్ను 20 నవంబర్ 2019న నన్ను సరెండర్ చేసినట్లు కాలేజీ టీచింగ్ స్టాఫ్ రిజిస్టర్ లో నా పేరు తొలగించారు. అధికారులు మేనేజ్మెంట్ కు తొలగించే అధికారం లేదని ఫైల్ తిప్పి పంపించారు. కాలేజీ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు కు పృథ్వీరాజ్ ను చేర్చుకోమని ఆర్డర్  పంపారు. అయినా నన్ను చేర్చుకోలేదు. చివరికి నన్ను  ఏ. ఎమ్. ఏ. ఎల్. కాలేజీ నుండి పెరుమాళ్ళపురం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీ కి రిలీవ్ చేస్తూ పంపించమని కమీషనర్  ప్రొసీడింగ్ ఇస్తే   దానిని ఆధారం చేసుకొని నన్ను  ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు రిలీవ్ చేస్తూ ప్రొసీడింగ్ పంపించారు. 20 నవంబర్ 2019 న నన్ను సరెండర్ చేశారు. 1 ఫిబ్రవరి 2020న  ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు రిలీవ్ చేయగా ఓ డి (ఆన్ డ్యూటీ పై ) పెరుమాళ్ళ పురం లో చేరినా , ఎన్నో వినతి పత్రాలు పెట్టుకున్నా కరెస్పాండెంట్ కు లెటర్ పెట్టినా ఈ నాటివరకు ఇవ్వక పోగా దాటవేసే సాకు వెతుకుంటున్నాడు. సరెండర్ పిరియడ్ జీతం ఎరియర్ డబ్బులు  మీరు ఇమ్మని నాకు ప్రొసీడింగ్ ఇస్తే నేను ఇస్తాను అని  రాజమహేంద్రవరం ఆర్జేడీ వారికి లెటర్ రాసినట్లు చెప్పుకుంటున్నారు?
లాపాయింట్ :
- అసలు ఎవరి అనుమతి తీసుకొని  20 ఏళ్ళ సర్వీసున్న ఎంప్లొయిని సరెండర్ చేశారు 
- ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 1982 ప్రకారం ఏ రూలు ప్రకారం సరెండర్ చేశారు ?
- రిలీవ్ చెయ్యడమంటేనే విధుల్లో కొనసాగుతున్నట్లు లెక్క. సరెండర్ ఆమోదించినట్లు , కానట్లు లెక్క. ఎన్నో  . ఈనాటివరకు నా జీతం ఇవ్వకుండా కాలయపన చెయ్యడం వేధింపు కాదా ?

సాక్ష్యాలు: 
1)  సరెండర్ చేసినట్లు కాలేజీ టీచింగ్ స్టాఫ్ రిజిస్టర్ లో నా పేరు తొలగించిన ఆధారం. 
2) మేనేజ్మెంట్ సరెండర్ రిపోర్ట్ . 
3) కమీషనర్ ప్రొసీడింగ్స్ 
4) శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు నన్ను రిలీవ్ చేస్తూ జారీ చేసిన ప్రొసీడింగ్. 
5) నాకు రావాల్సిన ఈ జీతం గూర్చి శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావుకు వ్రాసిన లెటర్. 
6)  అధికారులకు ఇదేవిషయంపై నేను రాసిన లేఖలు 
7) ప్రిన్సిపాల్ ఈ విషయాలపై మాట్లాడిన ఆడియో కాల్స్. 
8) ఆర్జెడీకి చెబితే ఇప్పిస్తానని హామీ యిచ్చిన ఆర్జేడీ వీడియో 
ఇలా ఎన్నో ఆధారాలు ... 

4) ఇంక్రిమెంట్ ఎరియర్స్  వేధింపులు :
నాకు ఇంక్రిమెంట్ కలపకుండా 2016 నుండి నేటివరకు జీతాలు ఇస్తున్నారు. ఏ డాక్యుమెంట్ ఆధారంగా లేకుండా , రూల్ కు విరుద్ధంగా నా ఇంక్రిమెంట్ ఆపారు. ఎన్నో వినతి పత్రాలు సమర్పించాను . స్పందించలేదు. నామీద కాలేజీకి సంబంధం కానీ బయటివారు పెట్టిన తప్పుడు కేసు తేలేవరకు ఇవ్వరట. అది కోర్టులో హియరింగ్ లో ఉంది.   అది తేలేవరకు సదరు ఉద్యోగికి నాకు ఇవ్వవద్దని ఏ కాగితంపై ఉంది. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ఆర్ధిక వేధింపులు. 
సాక్ష్యాలు :
1)  నా సస్పెన్షన్ పిరియడ్ డబ్బులు ఇమ్మని ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్ 
2) నేను నా ఇంక్రిమెంట్స్ కోరుతూ ఇచ్చిన అర్జీలు. ఇతర డాక్యుమెంట్స్ 

ఆ) మానసిక వేధింపులు , బెదిరింపులు:

మానసికంగా కూడా ఏ ఏం ఏ ఎల్ . కళాశాల వారు నన్ను వేధించనావికూడా ఇన్నీ అన్నీ కావు. గతంలోకూడా నన్ను సస్పెండ్ చేసి  కమీషనర్ సస్పెన్షన్ రివోక్ ప్రొసీఈడింగ్ ఇచ్చినా నన్ను చేర్చుకోకుండా 53 రోజులపాటు తిప్పారు. వేధించారు . అప్పటి కరస్పాండెంట్ వేరు. ఇప్పటి ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు 

1) నా కేసును సెటిల్మెంట్ చేసుకోమని ఆయన పంచాయితీ పెడితే నేను ఒప్పుకోనందుకు నన్ను వేధింపు 
సాక్ష్యాలు : 
2) రెండుమార్లు నాపై కేసుపెట్టిన వారిని కళాశాలకు పిలిపించి నన్ను మానసికంగా వేధించారు. 
3) సహా అధ్యాపకుల సమక్షంలోనీవు ముద్దాయివా  ఏమిటి కోర్టుకు ఎలా వెళుతున్నావు . ఇవన్నీ చెబితేనే నీకు సెలవు మంజూరు చేస్తాను అని అవమాన పరచడం 
4) జీతాలు సమయానికి ఇప్పించండి అని అడిగితే "నీకు దమ్మూ ధైర్యం ఉంటె ఎ. ఒ . (అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ - జీతాల బిల్లు పాస్ చేసే ఉద్యోగి ) ని అడగమని అవమానిస్తూ మాట్లాడారు. ఎ. ఒ .ని కలిసినందుకు అందరిముందు మరలా అవమాన కరంగా మాట్లాడారు. 
5) కక్షపూరితంగా నన్ను సరెండర్ చేశారు .  కమీషనర్ గారే చెప్పారు. 
6) సరెండర్ చేసే అధికారం మాకు లేకుంటే ఉద్యోగంలోనుండి  టెర్మినేట్ చేసే అధికారం మాకుంది అంటూ  ఏ .ఏం.ఏ. ఎల్. కరెస్పాండెంట్ గా శ్రీ దాడి శ్రీనివాస్ రావు బెదిరింపు.    
-


అధ్యాపకునిగా వేధింపులు 

-సస్పెన్షన్ పిరియడ్ :26/11/2015 నుండి 3/5/2016.
-జాయినింగ్ రిపోర్టు: 4/11/2016.
-తిరిగి కట్టిన జీతం: 26/11/2019 నుండి 30/11/2015. (5రోజులు తిరిగి కట్టినవి రూ. 9,257 23/11/2016 ).
-తిరిగి నాకు రావాల్సిన జీతం: 26/11/2019 నుండి 30/11/2015. (5రోజులు తిరిగి కట్టినవి రూ. 9,257 23/11/2016 ).
50% చెల్లించిన మొత్తం, నెలలు:
50% చెల్లించగా నాకు రావాల్సినవిగా మిగిలినవి:
75% చెల్లించిన మొత్తం, నెలలు:
75% చెల్లించగా నాకు రావాల్సినవిగా మిగిలినవి:

-ఇంక్రిమెంట్లు కలపాల్సినవి: ( 1జులైకు) 2016,2017,2018,2019.
-మెడికల్ లీవ్ జీతం ఇవ్వాల్సినది: 16/10/2019 నుండి 23/10/2019 (8రోజులు)
-సరెండర్ పిరియడ్ జీతాలు రావాల్సినవి: 20/11/2019 నుండి...
-2016 పి.ఆర్.సి. ఎరియర్స్ ఇచ్చినవి అప్ టు 19/11/2019
-2016 పి.ఆర్.సి. ఎరియర్స్ ఇంకా ఇవ్వాల్సినవి 20/11/2019 నుండి 30/11/2019 వరకు.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1) నాన్ డ్రాయల్ సర్టిఫికెట్ .
2) లాస్ట్ పే స్లిప్.
3)
4)
5)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
అన్యాయం, వివక్ష, వేధింపు జరుగుతున్నా సర్దుకు పోవడమే మంచిదనే ఆలోచన కలుగజేసేలా స్పందనలేని, అధికారం చూపి న్యాయం చేయలేని అధికారులతీరు చూసి ఒకింత ఆశ్చర్యం వేస్తోంది.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
బెదిరింపులు వల్గర్ లాంగ్వేజ్

హెచ్చరించినా ముగ్గురు చేసిన తప్పిదాలకు సస్పెన్షన్ శిక్ష కోరుతున్న డాక్టా సంఘం